نرم افزار حسابداری مغازه و فروش استاندارد و حرفه ای دقیق

نرم افزار حسابداری دقیق 3 تعاریف – مشتریان با تعیین حساب اول دوره – صندوق با تعیین موجودی اول دوره – یک انبار – انبار به تعداد نامحدود – کالا به تعداد نامحدود – انواع قیمت های فروش(عمده، خرده … ) – گروه کالا در دو سطح کد دستی برای کالا – بارکد – واحد … بیشتر بخوانیدنرم افزار حسابداری مغازه و فروش استاندارد و حرفه ای دقیق